Cookie

Cookie Statement


Jafico BV
Portastraat 4a

B-3630 Maasmechelen
www.jafico.be
Telefoon: +32 (0)89 75 43 27
BTW-BE: BE 0663.662.023
(https://jafico.be en afgeleiden zoals handwerkentom.be)1.Welke partijen zijn er?
         In deze Cookie Statement (“Cookieverklaring”) wordt verstaan onder:
        Jafico BV met zetel te Portastraat 4a B-3630 Maasmechelen
        ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0663.662.023.
        ‘Gebruiker’, ‘je’ of ‘jij’: iedere natuurlijke persoon (B2C) of rechtspersoon (B2B) die met

        Jafico BV via haar online platform in een contractuele relatie van welke aard dan ook
        staat of komt te staan.
        ‘Wet’: art. 129 Wet betreffende de elektronische communicatie, zoals gewijzigd door
        W 2012-07-10/04, art. 90, 017; (inwerkingtreding : 04-08-2012).


2.Wat zijn cookies?
         Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die door websites op je lokale computer worden
         geplaatst. Dergelijke cookies kunnen verschillende doeleinden hebben: zo heb je technische
         cookies (bijvoorbeeld bij taalinstellingen), sessiecookies (tijdelijke cookies) en tracking
         cookies (cookies die je gedrag op de website gaan volgen en bijhouden, om je op die manier
         een meer optimale gebruikservaring te kunnen aanbieden).
         De Belgische Wet bevat enkele bepalingen rond cookies, en het gebruik ervan op websites. De
         Belgische wetswijziging is afgeleid van de Europese e-Privacy richtlijn, wat impliceert dat het
         cookiegebruik en de cookiewetgeving in elk Europees land anders wordt geregeld. De
         Jafico is een Europese dienstleverancier die zich richt naar meerdere Europese
         lidstaten. Onder titel “7. Ik kom niet uit België. Is er voor mijn land een andere vorm van
         toestemming vereist?” krijg je een overzicht hoe elk Europees land de cookiewetgeving
         implementeert.


3.Welk nut hebben deze cookies?
         Jafico wil je zo goed mogelijk informeren over deze nieuwe wetgeving, en over
         welke cookies zij gebruikt. Cookies helpen Jafico om je bezoek aan de website te
         optimaliseren, om technische keuzes te herinneren (bijvoorbeeld een taalkeuze, een
         nieuwsbrief, et cetera), en om je meer relevante diensten en aanbiedingen te tonen. Als je de
         website van Jafico wil consulteren, is het aan te raden dat je cookies ingeschakeld
         hebt. Echter, als je dit liever niet wenst, ben je vrij om de cookies uit te schakelen (zie ook de
         titel “Hoe kan ik mijn cookies beheren?”).
         Wij gebruiken cookies om jouw bezoek op onze website te verbeteren. De cookies die wij
         gebruiken zijn veilig. De informatie die we verzamelen met behulp van cookies helpt ons om
         eventuele fouten te identificeren of om je specifieke diensten te laten zien waarvan wij denken
         dat ze voor jou van belang kunnen zijn. Wij verzamelen analytische gegevens om een inzicht
         te krijgen in het bezoekersgedrag op onze websites en zo het gebruiksgemak en user
         experience te optimaliseren. Wij slaan informatie op die direct aan jou gerelateerd is. Wij
         gebruiken daarnaast mogelijk ook cookies van zorgvuldig geselecteerde partners met wie we
         samenwerken en die onze diensten op hun website adverteren.
         Om diensten zoals het Jafico Portaal te gebruiken is het noodzakelijk om in te
         loggen, hiervoor zijn cookies ook noodzakelijk.
         Om de akkoord met cookies melding te verbergen na eenmaal geklikt te hebben op “Ok”, zijn
         ook cookies nodig.


4.Welke zekerheid heb ik als bezoeker?
          Aangezien cookies een verwerking van persoonsgegevens kunnen uitmaken heb je als
          betrokkene recht op de rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens. Men kan
          als betrokkene volgende rechten uitoefenen:
                  • Recht op verzet: indien er sprake is van een zwaarwegende en gerechtvaardigde
                     redenen kan men zich verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens.
                  • Recht op toegang: Iedere betrokkene die zijn identiteit bewijst beschikt over een recht
                     op toegang tot de informatie rond het al dan niet bestaan van verwerkingen van zijn
                     persoonsgegevens, net als de doeleinden van deze verwerking, de categorieën
                     gegevens waarop deze verwerkingen betrekking hebben en de categorieën van
                     ontvangers aan wie de gegevens worden verstrekt.
                   • Recht op verbetering: Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen op
                      verzoek van de betrokkene steeds verbeterd of zelfs uitgewist worden.
          De uitoefening van deze rechten gebeurt conform de modaliteiten zoals bepaald in onze
          Privacy Verklaring. Mocht je na het lezen van deze Cookie Statement (“Cookieverklaring”)
          toch nog vragen of opmerkingen rond cookies hebben, kan je steeds contact opnemen via:
          info@jafico.be


.5. Wat voor cookies gebruikt Jafico?
          Om de website van Jafico te consulteren, is het aan te raden om cookies te
          activeren op je computer, tablet of mobiele telefoon. Zonder ingeschakelde cookies is het
          mogelijk dat wij niet in staat zijn om je een probleemloos bezoek op onze website te
          garanderen. Als je niettemin liever cookies van Jafico wilt beperken,
          blokkeren of verwijderen, kan je je browserinstellingen beheren zoals bij titel 6 beschreven.
         Jafico cookies:


         Analytische cookies om bezoekers te registreren en user experience te bepalen: Google
         Analytics.
         Tawk.to cookies om live chat op de website mogelijk te maken.
         Login cookies om inloggen in de tool mogelijk te maken.


6. Hoe kan ik mijn cookies beheren?
         Zorg ervoor dat cookies zijn ingeschakeld in je browser. Om cookies in te schakelen moet je
         de volgende handelingen uitvoeren:
         Bij browser – Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0
            • In Internet Explorer, klik op ‘Internetopties’ in het menu ‘Extra’.
            • Op het tabblad ‘Privacy’, verplaats de instellingen- schuifknop naar ‘laag’ of ‘accepteer
               alle cookies’ (instelling boven ‘medium’ schakelt cookies uit).
            • Klik op ‘OK’.
        Bij browser – Mozilla Firefox
            • Klik op ‘Firefox’ in de linkerbovenhoek van je browser en klik vervolgens op ‘Opties’.
            • Op het tabblad ‘Privacy’ , zorg ervoor dat de ‘Websites laten weten dat ik niet gevolgd wil
               worden’ niet is aangevinkt.
            • Klik op ‘OK’.
        Bij browser – Google Chrome
             • Klik op ‘Extra’ bovenaan in uw browservenster en kies ‘Opties’.
             • Klik op de ‘Under the Hood’ tab, zoek het gedeelte ‘Privacy’ en selecteer de knop
               ‘Content settings’.
             • Selecteer nu ‘Allow local data to be set’.
       Bij browser – Safari
             • Klik op het pictogram ‘Cog’ bovenaan in uw browservenster en selecteer de ‘Voorkeur’
               optie.
             • Klik op ‘Beveiliging’, vink dan de optie die zegt: ‘Blokkeer cookies van derden en
               reclame cookies’ aan.
             • Click ‘Save’.


7. Ik kom niet uit België. Is er voor mijn land een andere vorm van toestemming vereist?
        Jafico is een Europese dienstleverancier, en richt haar website en online
        portaal niet uitsluitend naar Belgische onderdanen. De Europese lidstaten implementeren de
        cookiewetgeving vaak erg verschillend, zodat het voor de Gebruiker moeilijk is om uit te
        maken hoe zijn of haar toestemming dient gegeven te worden. Hieronder volgt een overzicht
        van de Europese lidstaten, de implementatiestatus van de cookiewetgeving en de (eventuele)
        implementatiewijze.
        Jafico streeft ernaar de correcte implementatiewijze per lidstaat na te
        streven, voor zover dit technisch en materieel mogelijk is.


Mocht je na het lezen van deze Cookie Statement (“Cookieverklaring”) toch nog vragen of
opmerkingen rond cookies kan je contact opnemen via info@jafico.be